Objekty

Hlavní budova Slováckého muzea

Smetanovy sady 179
Uherské Hradiště
686 01

+420 572 556 556
+420 572 551 370

Galerie Slováckého muzea

Otakarova 103
Uherské Hradiště
686 01

+420 572 552 425

Památník Velké Moravy – Cyrilometodějské centrum

Jezuitská 1885
Staré Město
686 03

+420 572 543 382
pamatnik@slovackemuzeum.cz

Muzeum v přírodě Topolná

čp. 90 a 93
Topolná
687 11

Augustin Knot
+420 776 283 284
+420 572 508 247

Muzeum lidových pálenic

Vlčnov, čp. 65
687 61

Libuše Stloukalová
+420 733 621 054

Josef Šobáň
+420 733 621 063

Přednáškové centrum

Štefánikova 1285
Uherské Hradiště
686 01

+420 572 501 844

Konzervátorské – restaurátorské oddělení

Hradební 227
Uherské Hradiště
686 01

+420 572 540 671