Kollárova, barokní hradba, Uherské Hradiště, 2019

V souvislosti s rekonstrukcí barokního kamenného opevnění města Uherské Hradiště proběhl na dochovaném úseku mezi ulicemi Kollárova a Hradební předstihový archeologický výzkum. Ten se zaměřil na dokumentaci stavební podoby kamenné části hradby, která byla v průběhu výzkumu očištěna a v horních partiích postupně rekonstruována (nové spárování, doplnění chybějících částí zdiva).

Dále došlo ke komplexní dokumentaci stratigrafické situace a dochovaných dřevěných konstrukčních prvků nacházejících se pod kamennou barokní hradbou. Prozkoumán byl 15 m dlouhý úsek základového výkopu kurtiny a přiléhající část vodního příkopu mezi bastiony sv.  Františka a sv. Josefa. Z odebraných vzorků dubových pilotů, které ukotvovaly hradbu v nestabilním jílovitém podloží, se podařilo získat pět dendrochronologických dat, která datují výstavbu inkriminovaného úseku hradišťské pevnosti do poslední dekády 17. století.