Kanalizace ul. J. Blahoslava a Miličova, Uherské Hradiště, 2011

Na podzim roku 2011 proběhla rekonstrukce kanalizační stoky v ulicích Miličova a J. Blahoslava v Uherském Hradišti. Na nároží křížení těchto ulic bylo v hloubce jednoho metru zachyceno kamenné maltou spojované zdivo, šířka porušeného zdiva byla 4,5 metru a výška 1 m. Zdivo bylo zachyceno pouze na východním profilu výkopu. Jednalo se o pozůstatky kamenného opevňovacího systému pozdně středověkého stáří, konkrétně o základy tzv. Červené věže.