Josef Jančář

Celoživotní přínos za zachování, prezentaci a popularizaci lidové umělecké výroby
Uherské Hradiště
* 1931

Josef Jančář je celý svůj profesní život úzce spojen s českým národopisem, folkloristikou a odborným bádáním na poli tradiční lidové kultury. Narodil se v Těšově u Uherského Brodu. Po maturitě na gymnáziu J. A. Komenského v Uherském Brodě absolvoval v letech 1953–1958 obor národopis na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Poté nastoupil jako odborný pracovník do Slováckého muzea v Uherském Hradišti (do roku 1961), jako dokumentátor v Ústředí lidové umělecké výroby v Uherském Hradišti (do roku 1964) a jako ředitel Slováckého muzea (do roku 1970), kdy s nastupující normalizací musel odejít. Nejprve pracoval v Krajském památkovém středisku v Brně, poté v JZD v Lipově. I zde však pokračoval v odborné práci, spolupracoval s Ústavem lidového umění ve Strážnici na realizaci staveb v Muzeu jihovýchodní Moravy. Od roku 1979 zde byl zaměstnán jako odborný pracovník a po deseti letech se stal jeho ředitelem až do roku 1996, kdy odešel do důchodu. Byl členem celé řady vědeckých společností a institucí (Česká národopisná společnost, výboru Mezinárodního folkloristického festivalu ve Strážnici, Ústřední muzejní rady), působil v redakčních radách odborných časopisů (Slovácko, Národopisné aktuality, Národopisná revue, Národopisný věstník československý, Slovenský národopis). I po svém odchodu do důchodu neustále pracuje, publikuje a ve svém oboru je stále aktivní.

Cena Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby 2023