Jiří Oláh

Čestné uznání za celoživotní tvůrčí přínos a příkladnou práci se dřevem v oboru trokařství a za popularizaci tradiční rukodělné výroby
Ostrožská Nová Ves
1930–2014

Jiří Oláh se narodil v obci Hrhov na východním Slovensku. K práci se dřevem ho přivedl jeho otec. Již v mladistvém věku byl schopen vybrat a opracovat vhodné dřevo, ze kterého tvořil dlabané a štípané kuchyňské nádobí – misky, talíře, lžíce, vidličky, naběračky nebo menší vahany, troky, necky a koryta. Výrobky pak jeho rodina nabízela na jarmarcích po celém Slovensku a na Moravě. Díky tomu se seznámil s Františkem Hrůzou, zaměstnancem tehdejší lesní správy Kunovice, který mu nabídl práci v tomto regionu. V roce 1964 se proto přestěhoval se svou rodinou do Ostrožské Nové Vsi. Pracoval v kunovickém lese a na pasekách podél řeky Moravy od Hodonína po Otrokovice, kde mu bylo umožněno kácet stromy a využívat dřevo topolů, vrb a osik na výrobu zboží. Jeho hlavním sortimentem byly velké a malé troky, necky na zadělávání těsta a další sortiment označovaný jako užitné umění. Od sedmdesátých let minulého století spolupracoval s Ústředí lidové umělecké výroby v Uherském Hradišti. Práce Jiřího Oláha se vyznačovala mistrovským řemeslným zpracováním, která se projevila v dokonalosti a dlouhé životnosti jeho výrobků.

Cena Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby 2013