Jiří Machaníček

Práce se dřevem – tesařské a sekernické zpracování dřeva
Uherské Hradiště
* 1951

Jiří Machaníček pochází z Uherského Hradiště. Vyučil se truhlářem a absolvoval nástavbu na tehdejším Středním odborném učilišti a průmyslové škole dřevařské v Bystřici pod Hostýnem. Od roku 1972 pracoval postupně jako dřevorubec, manipulant, nákupčí kulatiny a tesař u Státních lesů Strážnice. Právě zde získal velmi cenné zkušenosti od posledních žijících bednářských a kolářských mistrů, a především trokaře Jiřího Oláha, jenž ho naučil jednotlivé techniky opracování dřeva. Od roku 1980 začal spolupracovat s Ústředím lidové umělecké výroby a zapojil se v rámci budování strážnického skanzenu do skládání objektů rozebraných v terénu. Po roce 1989 založil vlastní dílnu v centru Uherského Hradiště a začal se zabývat výrobou, opravami a restaurováním nábytku, dřevostaveb, lodí a technických zařízení i hotovením stylového vinohradnického vybavení. V roce 2012 se podílel na obnově větrného mlýna v Jalubí, kde zhotovil hřídel, palečnicové kolo, cévník a pásovou brzdu. Jiří Machaníček patří kvalitou provedení svých výrobků k uznávaným mistrům oboru. V roce 2021 obdržel od města Uherské Hradiště v rámci Ceny Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby čestné uznání za celoživotní přínos v oboru práce se dřevem.

Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje 2012