Jiří Galuška

Výroba hudebních nástrojů – cimbálů
Ostrožská Nová Ves
* 1956

Jiří Galuška pochází z Ostrožské Nové Vsi z muzikantské rodiny. Vyučil se automechanikem a pracoval v Letu Kunovice, kde vyzkoušel několik řemesel. Od roku 1984, v souvislosti s počátkem vlastní výuky hry na cimbál, tento nástroj začal nejprve opravovat. Spolu s dalším výrobcem cimbálů Vladimírem Holišem absolvoval v roce 1991 exkurzi v budapešťské firmě Kozmosz Bohák. Na svých nástrojích používá řadu technických inovací – vyklínování čel, formu pancíře a zvýšené kobylky. Navíc staví i tzv. školní cimbál, který je menší a lehčí než velký cimbál, ale zachovává plný rozsah strun. Z jeho dílny vzešla v průběhu let celá řada nových originálních nástrojů a stejně početné by bylo zastoupení těch, kterým vrátil kvalitní zvuk nebo je podrobil kompletní rekonstrukci. Dnes již převládá výroba nových cimbálů nad jejich opravami či rekonstrukcemi. Jiří Galuška patří v současnosti mezi tři domácí nejvýznamnější výrobce cimbálů.

Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje 2021