Výstava

Jednota umělců výtvarných

23. 3. – 11. 6. 2023
Galerie Slováckého muzea
Otakarova 103
Uherské Hradiště
Informace

Vernisáž se koná 23. 3. 2023 v 17.00 hodin.

Jednota umělců výtvarných – nejstarší český výtvarný spolek, který sdružuje umělce z celé republiky od Chebu až po Uherské Hradiště. Jeho členy spojuje  vzájemný respekt, tolerance a obdiv. Výstava je salonní přehlídkou tvorby většiny členů, která se snaží postihnout pluralitu výtvarných názorů typickou pro současnou výtvarnou scénu.