Jan Vysloužil

Práce se dřevem – řezbářství
Rudice
* 1947

Jan Vysloužil se narodil v Teplicích. Vyučil se nástrojařem a pracoval ve Škodových závodech v Hradci Králové. Zásluhou otce, který byl truhlářem, měl blízko k práci se dřevem. V roce 1973 se přiženil do Rudic a byl zaměstnán v nedalekém Uherském Brodě a Bojkovicích v odvětví se zaměřením na výrobu nábytku. Pro obec vyrobil velké dřevěné kříže zdobené řezbou s plechovým korpusem Krista nebo opravil dřevěný oltář rudického kostela. Zhotovuje i hudební nástroje (klepače, hrkače, trakaře) pro obchůzku chlapců při velikonočním hrkání. Je autorem mechanického tzv. Rudického betlému přibližující nejen známý biblický příběh, ale i reflektující výjevy z venkovského života včetně vyobrazení nejrůznějších řemesel a činností zasazených do lokálního prostředí. Jan Vysloužil své řezbářské umění neustále zdokonaluje a dalším studiem rozšiřuje své znalosti, které zúročuje v precizní a řemeslně dokonalé práci.

Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje 2021