Irena Burdová

Zvykoslovné předměty – práce z těsta a jejich zdobení
Jalubí
* 1969

Irena Burdová vyrůstala v Bílovicích. V dětství ji tatínek naučil šít, maminka plést a háčkovat. K práci s perníkem se poprvé dostala až během mateřské dovolené na začátku devadesátých let. Další posun nastal v roce 2001, kdy ji Slovácké muzeum oslovilo, aby v jeho prostorách předvedla zdobení perníku. Postupně začaly přicházet další nabídky na předvádění zdobení, čímž se dostala do širšího povědomí veřejnosti. Recept na těsto má stále jeden původní z domova, který si časem pouze mírně upravila. Jako vykrajovátka na perník používá především srdce, koně, podkovy, holubičky a další tvary nejen zoomorfního charakteru. Vyrábí především bílé zdobené perníky, na které používá kornoutkovou techniku, nebo nanáší na jeho plochu štětečkem řídký cukr. Perníky Ireny Burdové vynikají nejen rozmanitými tvary, ale především vhodně zvoleným a dokonale zpracovaným dekorem, který dostává rukou autorky nový rozměr.

Cena Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby 2017