Helena Lakosilová

Práce s textiliemi – šití krojů
Vážany
* 1949

Helena Lakosilová pochází z rodiny, ve které se krejčovské řemeslo předávalo z generace na generaci. Krejčími byli dědeček František Bartoň, otec Alois Bartoň, švadlenou maminka Marie Bartoňová. V letech 1964–1967 se vyučila krejčovou v Oděvním podniku Prostějov a poté nastoupila do OP Prostějov, závodu Uherské Hradiště. V roce 1982 odešla do krojového oddělení družstva Slovač. V roce 2004 si založila samostatnou živnost a v dílně ve svém rodinném domě ve Vážanech se věnuje šití krojových součástek. Její specializací je lehká krojová krejčovina, především ženské krojové součástky, z mužského kroje šije košile různých střihů, drle, zástěry, ale také beranice z černé beránčiny – krulu. Ovládá nejen strojové a ruční šití, ale také vrapení (rukávce, šorce, fěrtochy), plisování i jednodušší formy ruční výšivky. Pro stylizace a rekonstrukce krojů používané folklorními soubory a pěveckými sbory využívá i strojové výšivky. Náročnou techniku plisování ovládá jako jedna z mála švadlen. Práce Heleny Lakosilové se vyznačuje precizností s důrazem na kvalitu celkového provedení i detailu.

Cena Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby 2022