Hana Špalková

Práce s přírodními pletivy – košíkářství
Huštěnovice
* 1962

Hana Špalková se narodila v Uherském Hradišti. V letech 1978–1981 se vyučila v oboru uměleckého zpracování přírodních pletiv jako košíkářka pod hlavičkou Ústředí lidové umělecké výroby v Praze. Praxi získávala u košíkářského mistra Františka Daňhela v Buchlovicích. V ÚLUV pracovala do roku 1991, poté byla zaměstnána ve Výzkumném ústavu lesnictví a myslivosti, kde se zabývala pěstováním různých druhů vrb, což jí rozšířilo znalosti související s jejím profesním zaměřením. Od roku 2001 pracuje jako živnostník ve své dílně v rodinném domě v Huštěnovicích. Její sortiment vychází z tradiční technologie, věnuje se oplétání ošatek, tácků, podnosů, demižonů, vyrábí hospodářské koše a košíky, stejně jako nábytek všeho druhu. Práce Hany Špalkové je precizní, autorka do ní vnáší nejen získané vědomosti a zkušenosti, preciznost a rutinu, ale přichází i s novými prvky při kladení prutů, jež v celkové kompozici vytvářejí osobité, pro ni typické motivy.

Cena Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby 2007