Gabriela Mahdalová

Práce s textiliemi – těžká krojová krejčovina, šití a zdobení tradičního lidového oděvu
Nivnice
* 1973

Gabriela Mahdalová se narodila ve Velkém Meziříčí a pochází z obce Černá u Měřína. Od dětství projevovala vztah k textilním technikám, do kterých ji zasvětila babička Genovéfa Pelikánová. V letech 1987–1991 vystudovala obor oděvnictví na Střední průmyslové škole textilní v Jihlavě-Heleníně. Cenné zkušenosti načerpala také od své tety Bohumily Dobrovolné, která se věnovala hotovení oděvů z usní. V roce 2004 se přivdala do Nivnice a od roku 2010 se začala postupně věnovat šití krojů a jejich zdobení. V tom jí byly v počátcích nápomocny některé vyšívačky z regionu. Studovala taktéž krojové fondy v muzeích, písemné prameny, navštěvovala pracovní semináře a přednášky, ve kterých se seznámila s historií a vývojem lidového oděvu na Slovácku. Kromě samotného zhotovování krojů se věnuje i jejich údržbě. V krojích Gabriely Mahdalové se odráží pokora a respekt k tradičnímu lidovému oděvu, snaha o jeho zachování a předávání znalostí nastupující generaci.

Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje 2020