Františka Snopková

Práce s přírodními pletivy – drobná figurální plastika z kukuřičného šustí
Uherské Hradiště
* 1948

Františka Snopková se narodila v Buchlovicích a dětství prožila v Břestku. Od počátku projevovala vztah k rukodělným činnostem, a proto po základní škole zůstala v učení u své tety, která jí poskytla odbornost v krejčovském oboru. Poté se uplatnila jako švadlena v otrokovickém Svitu. Po mateřské dovolené nastoupila do Ústředí lidové umělecké výroby v Uherském Hradišti k výrobě figurek z kukuřičného šustí, po kterých byla v té době poptávka. První zkušenosti v této oblasti získala u Ludmily Hermanové-Prachařové. Od roku 1991 má vlastní živnost. Její tvorba je rozmanitá, přesvědčivá a je odrazem jejích výtvarných vloh, vnímání a neustálého hledání námětů, především v terénu při nejrůznějších výročních slavnostech a folklorních příležitostech. Náměty pro své originální postavičky hledá rovněž ve starých ilustrovaných kalendářích, knížkách, na starých fotografiích. Jako předlohy jí slouží vlastní vzpomínky na romantické dětství na vesnici. V práci Františky Snopkové se především zrcadlí vztah k tradicím a lidové kultuře.

Cena Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby 2006