František Zuska

Práce s přírodními pletivy – pletení ze slámy
Zlín
1932–2022

František Zuska pocházel z Kobylí, studium na průmyslové škole stavební a práce ve stavebnictví ho však zavedla do Zlína. Tvorbě z přírodních materiálů – ozdob a dekorativních předmětů ze slámy se věnoval od roku 1974. Udržoval a rozvíjel tradiční technologické postupy, především ve zhotovování zvykoslovných předmětů (muší ráj, dožínkový věnec, betlémy), snažil se však také o vlastní tvorbu. Kromě toho se zaměřoval na práci s dětmi, mládeží i dospělými v rámci rukodělných tvořivých kurzů. Při výrobě používal výhradně přírodní materiál (žitnou, pšeničnou, ječmennou a ovesnou slámu), jehož kombinací docílil barevnou variabilitu předmětu. Prostorové a technicky náročné artefakty zhotovoval za pomoci forem (kopýtek) vlastní výroby. Specifikem tvorby Františka Zusky byla schopnost stále rozvíjet a obohacovat technologii zpracování materiálu pro realizaci vlastních tvůrčích záměrů.

Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje 2012
Nositel tradice lidových řemesel 2017