František Mikulec

Textilní techniky – těžká krojová krejčovina
Uherské Hradiště
1930–2009

František Mikulec pocházel z Vlčnova. Lásku ke krejčovskému řemeslu mu předal strýc Josef Zemek, učitelem mu byl další strýc Antonín Solík. V letech 1947–1949 navštěvoval učňovskou krejčovskou školu. Poté nastoupil do Oděvního závodu v Prostějově. Po základní vojenské službě v roce 1953 nalezl uplatnění ve vojenském útvaru v Uherském Hradišti, kde nastoupil jako civilní zaměstnanec a zabýval se opravami a úpravami vojenských oděvních součástí. Odtud byl v roce 1963 pro své náboženské přesvědčení propuštěn a v následujících letech se potýkal s pracovním uplatněním. V roce 1969 nastoupil do Slovače – družstva lidové umělecké výroby v Uherském Hradišti. Během dvou let po zapracování prováděl vedle krejčovské krojové práce i cifrování. Podílel se na zhotovování krojů a jejich součástí jak pro jednotlivce, tak v jejich stylizované podobě pro folklorní soubory především ze Slovenska. V roce 1990 odešel do důchodu a začal se věnovat podomáckému šití krojů. Práci Františka Mikulce zdobila profesní erudice a dokonalé řemeslné zpracování.

Cena Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby 2005