František Daňhel

Čestné uznání za celoživotní tvůrčí přínos v oboru košíkářství, výchovu dalších generací a popularizaci tradiční lidové výroby v oblasti designu a návrhářství košíkářského sortimentu
Buchlovice
1929–2013

František Daňhel v dětství onemocněl obrnou a vzhledem k tomu v sedmi letech nastoupil do Ústavu pro tělesně postižené v Brně, kde byly děti vzdělávány vedle základního školství i v dílnách s praktickým zaměřením. Jeho vztah ke košíkářskému řemeslu se začal utvářet kolem roku 1944, kdy nastoupil do dnešního Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež Kociánka v Brně, kde se na výchově a vzdělávání podíleli nejen učitelé, ale i mistři odborného výcviku, kteří po roce 1945 vedli postižené v řadě učňovských oborů. Po návratu do Buchlovic začal v rodinném domě budovat soukromou košíkářskou dílnu. Věnoval se výrobě tradičního sortimentu, především košů různých velikostí a tvarů na prádlo, ale také na brambory, ovoce nebo houby. Jako pracovník Ústředí lidové umělecké výroby v Uherském Hradišti předával František Daňhel zkušenosti mnoha košíkářským učňům v oboru uměleckého zpracování pletiv a významně tak přispěl k rozšíření tohoto řemesla v regionu.

Cena Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby 2012