Eva Horáková

Čestné uznání za významný přínos v oblasti výtvarných dovedností – autorskou tvorbu z modrotisku
Uherské Hradiště
* 1961

Eva Horáková se narodila ve Vyškově, ale s Uherským Hradištěm je spojen celý její osobní i profesní život. Své výtvarné nadání začala rozvíjet již od dětství, kdy se na lidové škole umění pod vedením učitelky Antonie Dostálkové seznámila poprvé s technikou modrotiskové tvorby. Výtvarnou výchovu vystudovala na Univerzitě J. E. Purkyně v Brně v letech 1979–1984. Studia doplnila na Univerzitě Palackého v Olomouci v letech 1991–1994 studiem angličtiny. Celoživotní práce s dětmi a výuka nejrůznějších výtvarných technik se staly stěžejními středobody její práce v zaměstnání, kde jako učitelka vštěpuje dětem lásku k výtvarnému umění. Od roku 2004 dlouhodobě spolupracuje s firmou Arimo ve Strážnici, pro kterou navrhuje kalendáře, přáníčka a polštáře. Modrotiskové práce Evy Horákové byly často součástí mnoha výstav. Ve své tvorbě se inspiruje pohádkami, přírodou a dětským světem. Náměty čerpá také z lidových tradic, v lidovém uměním, často vychází z lidové výšivky nebo krajky. V modrotiskové tvorbě vidí svůj smysl, je to její návrat ke kořenům.

Cena Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby 2024