objekty a expozice

Hradisko sv. Klimenta

kliment.jpg, 300x225, 36.30 KB

Hradisko se nachází přibližně 17 kilometrů západním směrem od Starého Města a bylo vybudováno na jednom ze zalesněných kopců jihozápadní části Chřibů, v blízkosti někdejší staré kupecké cesty, která spojovala oblast Středního Pomoraví s Brněnskem a je opředeno mnoha pověstmi, z nichž nejznámější je spjata s cyrilometodějskou tradicí.

První systematičtější výzkum, s cílem objevit zde klášter z doby cyrilometodějské, zde provedl v letech 1903–1905 Robert Čechmánek. Podařilo se mu objevit přímo v chrámové lodi celkem 8 kostrových pohřbů. Z dalších nálezů pocházejících z hradiska stojí určitě za zmínku nález zlaté byzantské mince, tzv. solidu, datovaného do první poloviny 9. století.

V roce 1958 zde byl zahájen pod vedením V. Hrubého řádný archeologický výzkum. Ten prokázal, že první etapa budování hradiska, byla zahájena někdy v polovině 9. století a osídlení hradiska bylo nejintenzivnější ve velkomoravském období. Po rozvrácení Velké Moravy se tamní plocha sídliště zmenšila a nejpozději v první polovině 12. století hradisko zřejmě zpustlo, avšak v průběhu 14. a 15. století bylo nově osídleno, pravděpodobně až do počátku 16. století.

Zachovalé pozůstatky kostela a jeho slohové znaky ukazovaly na několik stavebních fází kostela. Proto zde v letech 1961–1962 provedl další výzkum Vladimír Ondruš z Moravského zemského muzea v Brně. Ten prokázal, že šest opěrných pilířů z vnější strany stavby, které vyvolávaly představu gotického kostela, bylo přistavěno dodatečně a nebyly svázány se zdivem kostela.

Prozatím poslední výzkum na hradisku sv. Klimenta provedl v roce 1989 Luděk Galuška z Moravského zemského muzea v Brně. Na ploše hradiska, se mu podařilo odkrýt objekt s destrukcí tepelného zařízení, v jehož blízkosti byla objevena mimo jiné i struska. Autor výzkumu interpretoval objekt jako zahloubenou část dílny na zpracování kovů. I na základě jeho archeologických výzkumů lze konstatovat, že hradisko bylo vybudováno někdy v polovině 9. století.

Hradisko sv. Klimenta (800x600, 138.02 KB)
Hradisko sv. Klimenta (800x600, 176.46 KB)
Hradisko sv. Klimenta (800x600, 137.50 KB)
Hradisko sv. Klimenta (800x600, 134.70 KB)

Kontakt

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti,
příspěvková organizace
Smetanovy sady 179
Uherské Hradiště 686 01
Telefon: 572 556 556, 572 551 370
E-mail: info@slovackemuzeum.cz
Podrobné kontakty

Zřizovatel

www.kr-zlinsky.cz

Partneři

slovacky.denik.czwww.idobryden.czitvs24.czcasradio.czwww.slovacko.czwww.csaduh.czwww.do-muzea.cz www.carte.cz www.sphere.cz www.kudyznudy.cz www.cyril-methodius.eu www.mesto-uh.cz www.seniorpasy.cz www.moravia.tips
Facebook YouTube Odběr novinek RSS akce RSS dokumenty eBadatelna Zlínského kraje