Rok 2005

tomto roce pokračovalo Slovácké muzeum v dokumentaci a doplňování databáze Tradičních lidových výrobců. Podařila se navázat spolupráce s partnerskými institucemi ve Zlínském kraji, které na tomto úkolu participují. Na doplňování databáze tradiční lidové výroby se tak od roku 2005 podílejí také Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně a Muzeum Kroměřížska v Kroměříži. Informace z partnerských institucí shromažďuje Slovácké muzeum a každoročně pak aktualizovanou databázi lidových výrobců předává NÚLK do Strážnice, který je zpřístupňuje na www.lidovaremesla.cz Její doplňování umožňuje systematické podrobnější studium u významnějších výrobních technologií a nositelů tradice, jejich popularizaci a prezentaci odborné i široké laické veřejnosti formou tematicky zaměřených výstav, odborných kurzů, prezentačních programů tradiční rukodělné výroby a jejich kartografickým i katalogovým zpracováním. Výzkum pokračoval druhým kolem dotazníkové akce, které se podařilo během roku 2005 zpracovat, a pracovnice Slováckého muzea přikročily ke druhé fázi dokumentace lidové výroby, kterou tvořila dokumentace v terénu. Zjištěná data přinesla přehled o současném stavu tradiční lidové výroby ve Zlínském kraji, základní informace o samotných výrobcích a množství fotografického i audiovizuálního materiálu.

Reprezentativní záležitostí se stala výstava ve velkém sále Slováckého muzea s názvem Lidová umělecká výroba v České republice, která byla převzata z Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici a rozšířena kolekcemi tvůrců z regionu Uherskohradišťska. Expozice představila vybrané výrobce a řemeslníky z celé republiky. Technicky i esteticky dokonale provedené tradiční rukodělné výrobky oslovovaly návštěvníky muzea svou oduševnělostí a lidskostí, jež do nich vložili jejich tvůrci. Většina z nich tak mohla zhodnotit svou práci oceněnou titulem Nositel tradice lidových řemesel, který každoročně pěti význačným výrobcům uděluje ministr kultury. Součástí výstavy byl i katalog, jenž fundovanou a edičně velmi zdařilou formou podával přehled nejen o prezentovaných řemeslnících a jejich výrobcích, ale stručně i o konkrétních technologiích a historii lidové výroby v České republice. K přiblížení a seznámení tradičních lidových řemesel veřejnosti přispěly rovněž doprovodné akce v podobě tradičního jarmarku lidových výrobků a prezentace vybraných tradičních výrobních postupů, které upoutávaly množství návštěvníků v rámci květnových Dnů muzeí a Dnů evropského kulturního dědictví a Slavností vína a otevřených památek, jež se pravidelně konají v podzimním termínu druhého zářijového víkendu v prostorách muzea i v areálu parku před muzeem.

Významným reprezentativním počinem pak byla mezinárodní konference na téma Zvyky a obyčeje socioprofesních skupin, navazující na pracovní setkání Mezinárodní komise pro studium lidových obyčejů v Karpatech. Konference se stala důležitým výstupem studia zvyků a obyčejů profesních a sociálních skupin, přinesla zhodnocení krátkodobých i dlouhodobých výzkumů dané problematiky a umožnila prezentaci výsledků bádání na mezinárodním vědeckém fóru. Zazněla řada podnětných příspěvků, které zpřístupnil odborné i široké laické veřejnosti vydaný sborník.

Kontakt

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti,
příspěvková organizace
Smetanovy sady 179
Uherské Hradiště 686 01
Telefon: 572 556 556, 572 551 370
E-mail: info@slovackemuzeum.cz
Podrobné kontakty

Zřizovatel

www.kr-zlinsky.cz

Partneři

slovacky.denik.czwww.idobryden.czitvs24.czcasradio.czwww.slovacko.czwww.csaduh.czwww.do-muzea.cz www.carte.cz www.sphere.cz www.kudyznudy.cz www.cyril-methodius.eu www.mesto-uh.cz www.seniorpasy.cz www.moravia.tips
Facebook YouTube Odběr novinek RSS akce RSS dokumenty eBadatelna Zlínského kraje