Jarmila Rychlíková

nominovaná: 2019

* 1938, Vizovice
roz. Lutonská
Drobné zvykoslovné předměty, práce z těsta – vizovické pečivo
Vizovice

Jarmila Rychlíková se narodila v roce 1938 v rodině pekaře Alfonse Lutonského ml. a jeho ženy Vincencie. Její vztah k tvarování zdobného pečiva pramení z rodinné tradice, protože otec byl vnukem Jana a Františky Lutonských, původců výroby vizovického pečiva, a synem Alfonse Lutonského, s jehož jménem je proslulost tohoto jedinečného regionálního druhu figurálního pečiva neodmyslitelně spjata. Sama tvůrkyně představuje čtvrtou generaci rodiny Lutonských a zároveň je jejím nejstarším žijícím členem.

Její vztah k výrobě zdobného pečiva ovlivnilo především období, které prožila ve společné domácnosti se svými prarodiči. Každodenní pomoc při plnění jejich četných objednávek se stala přirozenou součástí jejího života. Již v raném dětství byla zběhlá v dílčích úkonech tvarování těsta, stejně jako další členové rozvětvené rodiny Alfonse Lutonského.

Jarmila Rychlíková vystudovala Střední pedagogickou školu v Kroměříži a celý svůj profesní život (1957–1991) prožila na několika základních školách bývalého zlínského okresu (Lípa nad Dřevnicí, Želechovice, Březůvky, Vizovice a Zádveřice) jako učitelka na prvním stupni. Výrobou vizovického pečiva se soustavně zabývá od roku 1980.

Tvorba z přesného těsta byla součástí jejího života také v období dospělosti. V sedmdesátých letech jí předala své dovednosti ve tvarování vizovického pečiva matka Vincencie (1899–1980), která byla v roce 1976 za svůj um oceněna titulem Mistr lidové umělecké výroby. Často jí vypomáhala s objednávkami, ale samostatné tvorbě se soustavněji začala věnovat až po její smrti, kdy se spolu se sestrou Vlastou (1942–1992) stává její pokračovatelkou.

Své výrobky odváděla deset let (1980–1990) Valašskému muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. V tomto období se podílela také na četných animačních aktivitách zmíněné instituce. Mimo to své výrobky prezentovala na výstavách v regionu. S cílem seznámit nejmladší generaci s místní tradicí a umožnit tak získání vlastního prožitku s vizovickým pečivem pořádala předvádění výroby i na základních školách ve Vizovicích, Zlíně, Malenovicích, Přerově a v Brně.

Prvotní tvary figurálního pečiva byly jednoduché – zvířátka, mašličky, růžičky, postavy jen zřídka. Teprve po válce se začaly tvořit svícny, betlémy, věnečky a později pak další i větší kompozice. Původní tvarosloví zahrnovalo čtyřiatřicet základních antropomorfních, zoomorfních a vegetativních tvarů. Jejich tvůrci se nesnažili o dokonalé připodobnění výrobku skutečnosti, ale o zdůraznění prvků, které jsou pro ztvárňovaný motiv typické (např. ocas veverky, hřeben kohouta či uši zajíce). V dobovém měřítku lokálního společenství byly vnímány a oceňovány právě významy některých zvířecích znaků, vztahujících se nejčastěji k staré prosperitní, magicko-ochranné a magicko-očistné symbolice.

Od devadesátých let minulého století se výrobě vizovického pečiva věnuje již jen příležitostně pro známé, svou rodinu, případně na objednávku.

V souvislosti se svou profesí předávala své znalosti a dovednosti v rámci předvádění výroby jak na základních školách ve Vizovicích, Zlíně, Malenovicích, Přerově a v Brně, tak široké veřejnosti především na jarmarcích tradičních řemesel v Rožnově pod Radhoštěm a v kulturních institucích na Zlínsku. Svou tvorbu předváděla také na pravidelných kolektivních výstavách vizovického pečiva převážně ve zlínském regionu.

Jarmila Rychlíková začala předvádět výrobu vizovického pečiva již v sedmdesátých letech 20. století v předvánočním a velikonočním čase pro základní a mateřské školy ve Vizovicích a blízkém okolí, ale i ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. V osmdesátých letech 20. století předváděla na Odborném učilišti ve Vizovicích (opakovaně), Základní škole v Přerově (opakovaně), Základní a mateřské škole ve Vizovicích (opakovaně), v Městské knihovně v Gottwaldově (opakovaně) a i nadále spolupracovala s rožnovským Valašským muzeem v přírodě. V devadesátých letech předváděla výrobky z vizovického pečiva na Mezinárodních veletrzích cestovního ruchu Regiontour v Brně, v Domově mládeže ve Zlíně a opakovaně v Dřevěném městečku Valašského muzea v přírodě.

Počátky prezentace výrobků Jarmily Rychlíkové sahají až do roku 1978, kdy vystavovala v sále sokolovny ve Vizovicích. Vystavovala ve Vizovické jizbě (prodejní výstavy vizovického pečiva, keramika, grafika, malované talíře, loutky a dřevořezby) v sále Kulturního domu ve Vizovicích (1981). Prezentovala se při prodejní výstavě Vizovické pečivo a perník v sále Kulturního domu ve Vizovicích (1985), následovala další prodejní výstava Vánoční ozdoby v Domově mládeže ve Zlín v roce 1992. Účastnila se výstavy „Voňavá výstava“ ve Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm v areálu Dřevěného městečka (1982), výstavy figurálního pečiva, perníku a valašských kraslic v Praze (1984). Naposled se prezentovala ve výstavě Vizovické pečivo – lidové umění v proměnách času v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně (2018).

V roce 1981 získala ocenění Pracovník lidové umělecké výroby (osvědčení o odborné způsobilosti).

Jarmila Rychlíková (434x600, 55.42 KB)
Jarmila Rychlíková (800x558, 44.46 KB)
Jarmila Rychlíková (800x534, 77.30 KB)
Jarmila Rychlíková (800x523, 63.98 KB)
Jarmila Rychlíková (800x556, 56.84 KB)
Jarmila Rychlíková (643x573, 84.15 KB)
Jarmila Rychlíková (369x559, 49.66 KB)
Jarmila Rychlíková (800x561, 97.14 KB)

Kontakt

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti,
příspěvková organizace
Smetanovy sady 179
Uherské Hradiště 686 01
Telefon: 572 556 556, 572 551 370
E-mail: info@slovackemuzeum.cz
Podrobné kontakty

Zřizovatel

www.kr-zlinsky.cz

Partneři

slovacky.denik.czwww.idobryden.czitvs24.czcasradio.czwww.slovacko.czwww.csaduh.czwww.do-muzea.cz www.carte.cz www.sphere.cz www.kudyznudy.cz www.cyril-methodius.eu www.mesto-uh.cz www.seniorpasy.cz www.moravia.tips
Facebook YouTube Odběr novinek RSS akce RSS dokumenty eBadatelna Zlínského kraje