Bývalá Jezuitská kolej – Dům služeb, Uherské Hradiště, 2011

Při rekonstrukci Domu služeb na Masarykově náměstí byl objeven zazděný prostor se zasypanými pozůstatky původního barokního sklepení. V zásypu sklepení bylo objeveno několik kusů novověké keramiky, skleněné nádoby a části kachlových kamen. V zásypu byl rozpoznatelný mohutný požárový horizont. Prostor sklepení byl vykopán a vyčištěn až na úroveň cihlové podlahy. Dno sklepení se nacházelo v hloubce 1,8 m od současné úrovně nádražní ulice.