Augustin Krystyník

Práce se dřevem – kolářství
Nový Hrozenkov
* 1952

Augustin Krystyník se narodil v Novém Hrozenkově do rodiny s dlouholetou tradicí práce se dřevem. K řemeslu jej přivedl otec Pavel, vyučený kolář, který zde provozoval dílnu. V roce 1970 se proto vyučil kolářem na Zemědělském učilišti v Horním Benešově. Rozvoj a modernizace zemědělské techniky však jeho obor odsunul na okraj zájmu, a tak nastoupil do Výrobního družstva Nový Hrozenkov jako stolař a poté pracoval ve stolárně Zbrojovky Vsetín. Až po roce 1989 mohl jako živnostník obnovit činnost rodinné dílny a postupně hlavně díky zvýšené poptávce po opravách historických kočárů, bryček a loukoťových kol také kolářskou produkci. Při výrobě kol používá kombinaci několika druhů dobře přírodně proschnutých dřev (dub, jilm, jasan, buk) a uplatňuje tradiční výrobní postupy s využitím současných strojů. Augustin Krystyník je ve svém oboru jedním z posledních mistrů zvládajících všechny úkony spojené s výrobou dřevěného kola.

Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje 2020
Nositel tradice lidových řemesel 2010