Arnoštka Eberhardová

Čestný titul za přínos a popularizaci tradiční lidové kultury a jejího výtvarného projevu v oblasti odívání, stolování, dekoračních tkanin, módních doplňků a hračkářské tvorby
Uherské Hradiště
1925–2019

Arnoštka Eberhardová pocházela z Uherského Hradiště. Vystudovala Školu uměleckých řemesel v Brně a v roce 1949 nastoupila do vzorkových dílen Ústředí lidové umělecké výroby v Uherském Hradišti. Od počátku se zapojovala do realizací v tkalcovských technikách, v práci s přírodními pletivy, bytových doplňků nebo v oblasti fotografické. Její systematická výtvarná činnost se uplatnila především v práci z přírodních pletiv – slámy, kukuřičného šustí a orobince, s upřednostněním výročních zvykoslovných předmětů. Věnovala se studiu a vývoji výtvarného zpracování kraslic, která ve své době upozornila na jejich etnografické a estetické hodnoty. Stejně tak se zabývala modrotiskem, ve kterém začala spolupracovat s výtvarníky modelové konfekce (např. Miladou Jochcovou, Jarmilou Valentíkovou), s nimiž vytvářela experimentální modely. Dodnes se prostřednictvím modrotiskových dílen můžeme setkávat s jejími vývojovými náměty v odívání, stolování, v oblasti dekoračních tkanin, módních doplňků i hraček, kde sledujeme její dva výjimečné pohledy – uplatnění tradičních bordur a stylizovaných prvků. Význam Arnoštky Eberhardové pro obor je podtržen i publikační činností. Během svého tvůrčího života se zasloužila o popularizaci tradiční lidové kultury a jejího výtvarného projevu.

Cena Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby 2010