Antonín Moštěk

Práce s hlínou – kamenina, hrnčina, fajáns
Vlčnov
* 1941

Antonín Moštěk pochází z Vlčnova. Vzhledem ke svému výtvarnému nadání nastoupil v mládí do družstva Lidová tvorba v Tupesích a absolvoval učňovskou školu ve Strážnici, kde jej vedl významný znalec výroby lidových fajánsí Heřman Landsfeld. Na sklonku šedesátých let začal působit v keramických dílnách Ústředí lidové umělecké výroby v Uherském Hradišti, kde se mohl učit od významných keramiků Ladislava Znoje, Jaroslava Vlčka, Jaroslava Petráše a dalších. Zde také zhotovoval výrobky podle návrhů výtvarníků a kromě toho mohl produkovat své vlastní práce. V roce 1972 získal titul Mistr lidové umělecké výroby. Od roku 1979 pracoval ve Vlčnově jako vedoucí nově zřízené fajansérské dílny ÚLUV a po roce 1989 zde založil vlastní živnost. V jeho tvorbě je obsažena jak kopie habánské a lidové produkce minulosti, tak současná inspirace těmito vzory a vlastní autorská práce. Do sortimentu jeho výrobků patří jídelní a čajové soupravy, hrnky, misky, vázy, svícny a další. Ve figurální tvorbě se inspiruje tématy blízkého okolí (např. jízdou králů, muzikanty). Antonín Moštěk patří k vynikajícím nositelům tohoto řemesla, který ve své práci spojuje tradici s přirozenou invencí, čímž jej přiblížil současným spotřebitelům. V roce 2015 obdržel Čestné uznání za celoživotní tvůrčí přínos v rámci Ceny Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby udělenou městem Uherské Hradiště.

Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje 2014
Nositel tradice lidových řemesel 2001