Antonín Hájek

Práce se dřevem – soustružení dřeva, vylévání cínem, intarzie
Uherské Hradiště – Mařatice
1938–2018

Antonín Hájek pocházel z Uherského Hradiště – Mařatic. Vyučil se nástrojářem, učarovaly mu však přírodní materiály, především dřevo. Konzultace s odborníky z Ústředí lidové umělecké výroby i s pedagogy Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti nasměrovaly jeho zájem k hledání nových cest při práci se dřevem. V průběhu sedmdesátých let začal s výrobou soustružených předmětů a jejich zdobením vyléváním kovem. Na užitkovém sortimentu (misky, podnosy, talíře, dózy, svícny) používal kromě vylévání cínem i jiné techniky. Věnoval se lepení připravených dřevěných dílů, jejichž skládáním vznikla kombinace světlých a tmavých odstínů jednoho druhu dřeva. Práci Antonína Hájka charakterizovalo celoživotní hledání nových postupů, soustavné vzdělávání, zdokonalování a produkce nových výrobků.

Cena Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby 2008
Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje 2015
Nositel tradice lidových řemesel 2011