Antonie Dostálková

Čestné uznání za významný přínos v oblasti výtvarných dovedností inspirovaných tradičními textilními technikami a práci s modrotiskem
Staré Město
* 1945

Antonie Dostálková se narodila ve Starém Městě. Vystudovala výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a poté externě dvouleté studium loutkářství na Divadelní fakultě AMU v Praze. Zde se dostala k vytoužené práci, kterou obdivovala od dětství – výrobě loutek. Své dovednosti dále rozvíjela ve zlínských filmových ateliérech, kde krátce pracovala. Okolnosti ji po roce 1968 přivedly do Lidové školy umění v Uherském Hradišti, kde působila až do svého odchodu do důchodu. Kromě toho dlouhodobě spolupracovala se Slováckým divadlem v Uherském Hradišti na výrobě rekvizit, kostýmů i loutek. Celoživotní vztah k loutkové tvorbě a činnost v divadelním prostředí ji stále vede v práci s modrotiskem k potřebě plastického vyjádření. Kromě postaviček z betléma, polštářků apod. tak vznikají např. prstoví maňásci nebo velkoplošné formáty (závěsy, dlouhé závěsné šály), kalendáře či leporela. Její charakteristická všestrannost a otevřenost různým nazíráním na věci kolem nás do velké míry formovala její pedagogická praxe, která ji nutila přicházet stále s novými náměty. Její dílo prostupuje hravost. Oslovují ji i témata vycházející z lidové kultury, přírody a vzpomínek na dětství. Ráda pracuje se světlem; střídání dne a noci, léta a zimy, zrodu a zániku vyjadřuje skrze kontrastní modrobílou kombinaci. Té jsou také nejbližší výjevy se zimní tematikou. Tím vším vyjadřuje autorka vlastní vidění světa.

Cena Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby 2019