Anna Pohunková

Textilní techniky – krojová krejčovina
Uherské Hradiště – Mařatice
1930–2014

Anna Pohunková se narodila v Uherském Hradišti. V letech 1944–1947 se zde vyučila u Marie Pachlové krejčovou. Do družstva Slovač nastoupila po vyučení v roce 1948. Zpočátku se zabývala zakázkovou konfekční výrobou – především dámskými šaty, na nichž byla uplatňována výšivka, aplikace a vzory s tradičními motivy, od roku 1970 se věnovala krojovým zakázkám. Stala se specialistkou na šití jemné tzv. lehké krojové krejčoviny, vrapení krojových součástí a plisování. Od roku 1984, kdy odešla do důchodu, se téměř každodenně věnovala šití a plisování krojů. V její domácí dílně v Mařaticích vznikaly jednotlivé části i komplety krojů, šila mužské košile (dudovice), kalhoty (třaslavice), dívčí rukávce ke slavnostním a obřadním příležitostem do většiny obcí na Uherskohradišťsku, ženské spodnice, kordulky, přední sukně, jupky a další. Podílela se na obnově a rozšíření krojového fondu folklorních souborů nejen z Uherského Hradiště. Při zhotovování nových krojů, jejich opravách a rekonstrukcích usilovala Anna Pohunková o uchování a vytváření hodnoty na základě rukodělných aktivit a znalosti terénu. Její práce odrážela řemeslnou preciznost a erudici získanou v dílnách družstva Slovač.

Cena Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby 2009