Anna Krocová

Drobné zvykoslovné předměty – výroba tradičních vizovických batikovaných kraslic
Vizovice
* 1940

Anna Krocová pochází z Chrastěšova, odkud se provdala do Vizovic, kde žije a tvoří. Voskem malovaná vajíčka jí učarovala už v dětství a základy techniky batikování si osvojila v polovině sedmdesátých let minulého století v rámci kurzu zdobení tradičních vizovických kraslic. Dále se zdokonalovala studiem literatury a archivních pramenů. Techniku i vzory časem vypilovala natolik, že své výrobky pravidelně dodávala v osmdesátých a na počátku devadesátých let pro Ústředí lidové umělecké výroby. Dovednosti a zkušenosti s dekorováním kraslic voskovou batikou předala jednak svým potomkům, jednak žákům vizovické základní školy a prezentovala je veřejnosti na mnoha velikonočních trzích po celém Valašsku. Za své jedinečné umění obdržela od Asociace malířek a malířů kraslic České republiky titul Mistryně lidové umělecké tvorby. Anna Krocová je v současnosti jednou z posledních tvůrkyň vizovických batikovaných kraslic.

Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje 2021