Anna Heliová

Práce s textiliemi – bílá dírková výšivka
Salaš
* 1946

Anna Heliová se narodila v Kněžpoli. Vztah k práci s textiliemi získala od své maminky Filomény Fuskové. Blíže se však k tomuto řemeslu dostala až v souvislosti s potřebou připravit kroj pro své děti a vnoučata pro první svaté přijímání a biřmování. Studiem muzejních sbírek, starých krojových součástí a dobových fotografií za pomoci oslovených švadlen z Uherskohradišťska (Filoména Hanáčková z Blatnice, Jiřina Lagová z Jarošova, Antonie Vojtková z Jalubí) získala praktické dovednosti a zkušenosti v péči o ženské i mužské kroje včetně jejich zhotovení či oprav (pánské košile dudovice, mužské vesty, ženské rukávce apod.). Marie Pyrchalová ze Zubří ji naučila tvorbě bílé dírkové výšivky. Z ní aplikuje jen určité motivy vhodné k uplatnění prvků v dolňácké výšivce, které lze nejlépe použít na volánech u ženských rukávců. Anna Heliová se tak stala specialistkou na rekonstrukce a opravy starých pruhů bílé dírkové výšivky.

Cena Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby 2018