Alena Minaříková

Práce z textilních vláken – výšivky
Uherské Hradiště
* 1972

Alena Minaříková se narodila v Uherském Hradišti a celé své dětství strávila v Březolupech, odkud pocházely obě rodiny rodičů. Už v dětství obdivovala babičku Marii Hanáčkovou, která vyšívala krojové vyšívání na plochý výřez. Díky dochovanému vyšívání a vzorníkům, které si babička vedla, se začala o krojové vyšívání více zajímat. Vyšívala nejprve především obrázky křížkovým stehem. V Mesitu, kde začala po absolvování školy pracovat, se seznámila s Martou Šuranskou z Bílovic, díky které se ve výšivce zdokonalila, osvojila si postup vyšívání, a především rozkreslování vzorů. Naučila se struhadélkový a bubínkový výřez a od roku 2002 začala vyšívat častěji a pravidelně. Dnes techniku na výřez, tedy výšivku podle počítané niti, bravurně ovládá. Kromě zájmu o krojové vyšívání je jejím velkým koníčkem údržba a správné oblékání krojových součástí. Alena Minaříková působí také osvětově, učila vyšívat několik žen z okolí a má tak v technice vyšívání na výřez několik pokračovatelek. Spolupracovala také s Muzeem J. A. Komenského v Uherském Brodě, kde se v roce 2017 podílela na praktických ukázkách vyšívání pro projekt Řemeslo jako vyšité. Dlouhodobě spolupracuje se Slováckým muzeem, kde se účastní předváděcích akcí.

Cena Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby 2024