Zuzana Hartlová

Práce s hlínou – tradiční tupeská fajáns
Tupesy
* 1956

Zuzana Hartlová je pokračovatelkou známého hrnčířského rodu Úředníčků. K práci s hlínou se proto dostala přirozeně již od dětství. Vyučila se v oboru umělecký keramik a vzdělání dále prohloubila v letech 1974–1978 na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti. Její doménou je kromě samotné hrnčířské práce především malba technicky náročných rostlinných i zoomorfních a figurálních motivů. Zhotovuje také precizní repliky habánské fajánse s vytříbeným citem pro barevnost i tvarosloví nádobí. V souvislosti se zánikem státem podporovaných dílen se rozhodla v roce 1998 založit a provozovat vlastní dílnu. V ní zúročila bohaté zkušenosti jednotlivých fází výrobního postupu fajánsi. V jejím sortimentu převládají tradiční vzory uplatňované na džbánech, talířích, mísách i hrníčcích. K často používaným dekorům patří tupeská růže s okvětím a slaměnkový motiv složený ze žlutých nebo červených kvítků. Pestrostí barev dekorů a tvarem vychází práce Zuzany Hartlové z rodinné tradice založené jejím pradědečkem Jaroslavem Úředníčkem. Řemeslné kvality i vysokou výtvarnou úroveň její práce ocenilo město Uherské Hradiště v roce 2011 udělením Ceny Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby.

Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje 2017
Nositel tradice lidových řemesel 2011