Zlatý mamut / Cena Karla Absolona za popularizaci archeologie za rok 2022

Projekt výstavby Cyrilometodějského centra a revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy si odnesl Cenu Karla Absolona za popularizaci archeologie s názvem Zlatý mamut. Projekt Slováckého muzea byl oceněn odbornou komisí prvním místem v Muzejní kategorii z celkových 17 zapojených.

Cena je udělována od roku 2018 ve třech kategoriích a je společným projektem tří významných institucí archeologie v ČR – Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., Moravského zemského muzea a Ústavu archeologie a muzeologie FF MU. Cílem uzavřeného partnerství, jak uvádějí zakládající instituce, je motivovat archeology ve všech úrovních archeologické vědy a ve všech odborných institucích k rozvoji kreativních a atraktivních popularizačních aktivit, které v očích laické veřejnosti legitimují nezastupitelnost a společenskou přínosnost archeologie v moderním světě.

Toto významné ocenění si z rukou generálního ředitele Moravského zemského muzea Mgr. Jiřího Mitáčka, Ph.D. převzali 15. května 2023 v pavilonu Anthropos v Brně členové realizačního týmu ve složení PhDr. Ivo Frolec, Jitka Zpěváková, Mgr. Dana Menoušková, Mgr. Tomáš Chrástek a Mgr. Jaroslav Bartík, Ph.D.