Akce

Záchranná sezóna 2023 – Nové archeologické objevy na Slovácku

22. 2. 2024 • 17.00
Přednáškové centrum
Štefánikova 1285
Uherské Hradiště
Přednáší Bc. et Bc. Zdeněk Kuchař, archeolog Slováckého muzea v Uherském Hradišti.

Vstup volný.

Přednáška o archeologických výzkumech provedených v rámci uplynulé výzkumné sezóny badateli ze Slováckého muzea v Uherském Hradišti vás přenese na tajemné kostrové pohřebiště z doby prvních zemědělců objevené v Ostrožské Lhotě, ale také do světa šlechtických rodů spravujících tvrz v Hluku v dobách vrcholného středověku a raného novověku. Při obou těchto záchranných výzkumech došlo k nečekaným objevům, které přispějí k objasnění některých nezodpovězených otázek vztahujícím se k pravěkému osídlení nejen našeho regionu, ale také ke stavebnímu vývoji sídel šlechty v dobách feudalismu.

Přednáška je realizována ve spolupráci Muzejního spolku a Slováckého muzea v Uherském Hradišti.

Informace

V rámci akce mohou být pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace Slováckého muzea v Uherském Hradišti, příspěvkové organizace. Neneseme odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.