Za devatero horami (MŠ)

Už se vám někdy líbila nějaká krajina tak, že jste si ji chtěli namalovat? Určitě ano, třeba u moře nebo na horách. Přijďte se podívat, jak na to šli umělci v dávných dobách i dnes. Děti se seznámí s příběhy vybraných děl expozice. Na závěr si nakreslí vlastní trojrozměrný obrázek krajiny.

Termín programu: 13. 2. 2024 – 31. 12. 2025.

Náplň programu:

  • co je to galerie,
  • zážitková, interaktivní a zábavná prohlídka výstavy s akcentem na vybraná díla,
  • vlastní výtvarná činnost: papírová skládačka, pastelky, fixy.

Určeno pro:

  • MŠ.

Max. 30 žáků ve skupině.

Provázanost s RVP PV:

  • Dítě a ten druhý
  • Dítě a společnost
  • Dítě a svět

Podpora rozvoje kompetencí:

  • k učení,
  • komunikativní,
  • sociální a personální.

Délka programu: 60–90 minut.

Cena programu:
20 Kč/žák (vstupné zdarma pro děti do 6 let + 20 Kč/žák výukový program).

Pedagogický doprovod zdarma.

Domluva na přesné podobě programu možná.

Program lze objednat:
Mgr. Vladimíra Černá
vladimira.cerna@slovackemuzeum.cz
+420 733 493 863