Vnitřní krajina (2. stupeň ZŠ)

V umění není krajina nikdy jen krajina. Někde slouží jako pozadí k figurálním scénám, jinde vyjadřuje vlastenecké pocity nebo environmentální úzkost. Může být také výrazem vnitřního světa svého tvůrce. Přijďte se podívat, jak rozmanitá mohou být umělecká díla na téma krajina a co nám vyprávějí o době svého vzniku a o umělcích, kteří je vytvořili. Ponoříme se do krajin v podkroví naší galerie a s pomocí zábavného pracovního listu budeme rozkrývat jejich tajemství.

Termín programu: 13. 2. 2024 – 31. 12. 2025.

Náplň programu:

 • funkce a poslání galerie, stručná historie Galerie Slováckého muzea,
 • zážitková, interaktivní a zábavná komentovaná prohlídka výstavy,
 • společné a individuální vypracování úkolů v pracovním listě.

Určeno pro:

 • 2. stupeň ZŠ.

Max. 30 žáků ve skupině

Provázanost s RVP ZV:

 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura

Podpora rozvoje kompetencí:

 • k učení,
 • komunikativní,
 • sociální a personální,
 • občanské.

Délka programu: 60–90 minut.

Cena programu:
Držitelé permanentek Slováckého muzea:
20 Kč/žák (vstupné zdarma + 20 Kč/žák výukový program)

Ostatní:
55 Kč/žák (35 Kč/žák snížené vstupné + 20 Kč/žák výukový program)

Pedagogický doprovod zdarma.

Domluva na přesné podobě programu možná.

Program lze objednat:
Mgr. Vladimíra Černá
vladimira.cerna@slovackemuzeum.cz
+420 733 493 863