Vlastivěda Uherskohradišťsko

Zahrnuje přírodní podmínky – geologické a mineralogické a půdní poměry, dále vegetaci, zvířenu, podnebí, vodstvo a kapitolu ochrany přírody a krajiny.
Cena: 69 Kč vložit do košíku

V oddílu společenského vývoje se vrací k nejstarším dějinám středního Pomoraví a postupuje přes období raného středověku husitství, pobělohorskou dobu, feudalismus k období nástupu a rozvoje feudalismu až k meziválečnému období a letům okupace.

V oddílu kulturního vývoje je zaměření na lidovou mluvu na Uherskohradišťsku, lidovou kulturu a umělecké památky zdejšího kraje a na hudební typografii jihovýchodní Moravy.

V oddílu místopisu je zaměření především na vývoj a historii jednotlivých měst a obcí okresu.

  • Vydala: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně ve spolupráci se Slováckým muzeem v roce 1992, jako druhé upravené vydání 63. svazku v souboru Vlastivědy moravské.
  • Rozsah: 855 stran