Velká Morava láká k prostřenému stolu

Zveme vás k prostřenému stolu, který je sice prostý, ale velmi chutný. Najdete na něm jednoduchá a všední jídla, jež se podávala v období Velké Moravy. A protože „pečení holubi“ do pusy sami nelétají, než zasednete ke stolu, je potřeba si je připravit.

Náplň programu:

 • co se jedlo na Velké Moravě,
 • prohlídka expozice Velká Morava (se zaměřením na stolování a suroviny),
 • ukázka výroba mouky (mletí na kamenném žernovu),
 • příprava jednoduchých receptů (placky pečené na kameni, různé nátěrky, luštěninová polévka, aj.),
 • konzumace vyrobených pokrmů.

Propojení vzdělávacích oborů dle RVP:

 • vlastivěda,
 • dějepis,
 • výchova k občanství,
 • český jazyk,
 • pracovní činnost,
 • komunikace.

Určeno pro:

 • první stupeň ZŠ,
 • druhý stupeň ZŠ,
 • střední školy.

Dle věku žáků a jejich schopností je upravována výroba pokrmů – vždy po konzultaci s pedagogem. Max. 30 žáků ve skupině.

Délka programu: 60–120 minut.

Časové vymezení: březen–říjen (dle povětrnostních podmínek).

Místo konání:
Památník Velké Moravy – Cyrilometodějské centrum, Jezuitská 1885, Staré Město

Cena programu:
Držitelé permanentek Slováckého muzea:
ZŠ, SŠ – 40 Kč/žák

Ostatní:
ZŠ, SŠ – 75 Kč/žák (vstup do stálé expozice PVM – 35 Kč/žák, program – 40 Kč/žák)

Pedagogický doprovod zdarma.

Program lze objednat:
MgA. Petra Tománková
petra.tomankova@slovackemuzeum.cz
+420 734 282 498