Umění ve veřejném prostoru včera a dnes

Proměny královského města Uherské Hradiště se promítají do jeho podoby v řadě zajímavých staveb a uměleckých památek ve veřejném prostoru. V historickém jádru převládá baroko a společně s odkazem předešlých slohů i novějších uměleckých názorů zde souzní minulost s přítomností. Prohlídku města, během níž se posluchači seznámí s nejvýznamnějšími uměleckohistorickými památkami města, lze realizovat jednak přímo ve městě, případně v přednáškovém centru Slováckého muzea, Štefánikova 1285.

Délka programu: 90 minut.

Termín programu: celoročně (ve městě v závislosti na počasí).

Cena programu: 500 Kč za skupinu.

Přednášku lze objednat:
PhDr. Milada Frolcová
milada.frolcova@slovackemuzeum.cz
+420 774 124 015