Akce

Uherské Hradiště – minulost královského města očima archeologických výzkumů

3. 11. 2022 • 17.00
Přednáškové centrum
Štefánikova 1285
Uherské Hradiště

Vstup volný.

Přednáší Bc. et Bc. Zdeněk Kuchař, archeolog Slováckého muzea v Uherském Hradišti.

V rámci revitalizace povrchů ulic Prostřední a Mlýnská v centru Uherského Hradiště proběhl na jaře letošního roku archeologický výzkum, který navázal na výsledky geofyzikální prospekce dotčených ploch. Díky této prospekci bylo detekováno množství anomálií nacházejících se pod povrchem zmíněných ulic. Čtyři z nichž byly vybrány k samotnému výzkumu v terénu. Cíle výzkumu se odvíjely od charakteru míst, v nichž se anomálie nacházely. Výzkumem se mimo jiné podařilo ověřit posloupnost uloženin nacházejících se pod současnou úrovní ulic. Tento výzkum zároveň představuje další pokračování mozaiky archeologického bádání v historickém jádru města.

Přednáška je realizována ve spolupráci Muzejního spolku a Slováckého muzea v Uherském Hradišti.

Informace

V rámci akce mohou být pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace Slováckého muzea v Uherském Hradišti, příspěvkové organizace. Neneseme odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.