Akce

Tvoříme v muzeu

7. 10. 2023 • 09.00–13.00
Hlavní budova Slováckého muzea
Smetanovy sady 179
Uherské Hradiště
Vázání tureckého šátku

Kapacita kurzu naplněna. Využijte možnosti se přihlásit na kurz Vyšívání na výřez.

Podzimní období je každoročně věnováno hodovým obchůzkám, ke kterým obléká celé vesnické společenství slavnostní kroj. Důležitou součástí odívání do kroje je úprava hlavy, u ženského kroje jde o vázání tureckého šátku. Základní techniku i speciální finesy naučí zájemce zkušená vazačka Lucie Michková z Mařatic. Bude se jednat o úvaz na záušnice staroměstsko-jarošovského typu hore koncama, který se nosí ve Starém Městě, Mařaticích, Jarošově, Sadech a Véskách. Z kurzu si mohou účastnice odnést nejen uvázaný turecký šátek připravený do hodového průvodu, ale i znalost jedinečné techniky potřebné k udržení povědomí o správnosti krojového odívání.

Kurz má omezenou kapacitu danou náročností školení. Technika vázání vyžaduje, aby si zájemkyně kromě vlastního vyžehleného tureckého šátku přivedly i figurantku. Nejlepším řešením je přihlásit se ve dvojici, kdy v první půli kurzu bude jedna z účastnic vázat šátek a v druhé bude figurantkou.

Každý účastník si s sebou přinese:

  • turecký šátek.

V rámci kurzu obdrží:

  • vhodné jehly, nitě, špendlíky na zafixování šátku.

Cena: 300 Kč.

Kapacita kurzu: 20 účastníků.

Zájemci se mohou přihlásit na adrese:
Mgr. Gabriela Směřičková
Slovácké muzeum, Smetanovy sady 179
gabriela.smerickova@slovackemuzeum.cz
+420 572 556 556, +420 572 551 370, +420 774 124 029

Informace

V rámci akce mohou být pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace Slováckého muzea v Uherském Hradišti, příspěvkové organizace. Neneseme odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.