Výstava

Třiatřicátý rok Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě

28. 7. – 27. 8. 2023
Hlavní budova Slováckého muzea
Smetanovy sady 179
Uherské Hradiště
Informace

Vernisáž se koná 29. 7. 2023 v 17.00 hodin.

Letní filmová škola už tradičně ve svém doprovodném programu nezapomíná na fotografii, starší sestru filmu. Desítky výstav představily nejenom práce už zavedených tvůrců Jindřicha Štreita, Dagmar Hochové, Markéty Luskačové, K. O. Hrubého, Jiřího Hankeho, Karla Cudlína, Wima Wenderse a dalších, ale i práce studentů. Mnoho tematických i autorských výstav v Uherském Hradišti připravili studenti Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě, druhého nejstaršího a počtem studentů i pedagogů největšího ze všech devíti vysokoškolských ústavů a ateliérů kde je dnes možno v České republice studovat specializovaný obor fotografie.

Zatímco na velká bilanční expozice ke čtvrtstoletí ITF, uvedená v rámci v roce 2016 ve Slováckém muzeu, zahrnovala i řadu starších děl, současná výstava Třiatřicátý rok Institutu tvůrčí fotografie se soustřeďuje hlavně na práce současných studentů a nedávných absolventů z období, kdy se Institut dostal do „Kristových let“. Ukazuje širokou škálu typů, témat a stylů fotografií od humanistických a subjektivních dokumentů přes inscenované fotografie, portréty a autoportréty až  k intermediální a konceptuální tvorbě. Velmi výrazně jsou zastoupeny různé formy intimních, autoreflexivních a introspektivních děl, posunujících vágní hranici mezi veřejným a osobním prostorem. K rozmanitosti prací přispívá skutečnost, že na ITF není ateliérový systém studia s jedním hlavním pedagogem, ale že studenti své práce mohou konzultovat s jedenácti kmenovými a devíti externími pedagogy rozličných autorských zaměření i  různých generací a národností. Kromě samotných vystavených fotografií jsou součástí expozice i autorské knihy a ozvučené projekce.

Institut tvůrčí fotografie prošel za třiatřicet let své existence velkým vývojem. Postupně se stal školou s mezinárodním renomé, kde velká část jeho studentů i několik pedagogů pochází ze zahraničí a kam se každoročně hlásí několikrát více uchazečů než jich může být přijato.  Školou, která získala akreditaci na doktorské studium, na habilitační řízení  i na řízení pro jmenování profesorem. Mezi jeho absolventy najdeme člena legendární agentury Magnum, vítěze prvních cen ze soutěže World Press Photo, Czech Press Photo, Grand Press Photo a Slovak Press Photo, laureáty významných ocenění Oscar Barnack Award, Hasselblad Masters či Osobnost české fotografie, řadu pedagogů vysokých i středních škol, vedoucí fotografických galerií a desítky fotografů, kteří se výborně uplatňují v praxi. A také školou, kde se mnoho lidí, kteří se vůbec neznali, stali přáteli.

Kurátory výstavy jsou Vladimír Birgus, Ondřej DurczakMichał Szalast.

FOTO: www.itf.cz