Tomáš Měšťánek: V souvislostech

Hradišťský malíř Tomáš Měšťánek patřil k jedněm z nejvýraznějších českých umělců současnosti. Velká retrospektivní výstava, která je k vidění v Galerii Slováckého muzea pouze do 25. února, nám ukazuje, jak a proč se Měšťánek řadí k expresivnímu proudu figurální malby, jakým způsobem používal výtvarné prostředky a jak se do jeho díla promítá láska k literatuře i zájem o filozofii.

Studenti se mohou těšit na interaktivní komentovanou prohlídku následovanou tematickým kvízem. Na závěr si vyrobí a odnesou drobný suvenýr.

Termín programu: 15. 1. 2024 – 23. 2. 2024.

Náplň programu:

 • funkce a poslání galerie, stručná historie Galerie Slováckého muzea,
 • komentovaná prohlídka výstavy, průběžná diskuze vítána,
 • kvíz (porozumění vystaveným dílům, znalosti souvislostí),
 • výroba suvenýru.

Určeno pro:

 • SŠ (včetně uměleckých),
 • ZUŠ (výtvarné obory).

Max. 30 žáků ve skupině.

Provázanost s RVP:

 • umění a kultura,
 • výtvarná výchova,
 • člověk a společnost,
 • dějepis,
 • výchova k občanství.

Délka programu: 60–90 minut.

Cena programu:
Držitelé permanentek Slováckého muzea:
20 Kč/student (vstupné zdarma + 20 Kč/student výukový program).

Ostatní:
55 Kč/student (35 Kč/student snížené vstupné + 20 Kč/student výukový program).

Pedagogický doprovod zdarma.

Domluva na přesné podobě programu možná.

Program lze objednat:
Mgr. Vladimíra Černá
vladimira.cerna@slovackemuzeum.cz
+420 733 493 863