Tomáš Měšťánek: Pocity a příběhy

Hradišťský malíř Tomáš Měšťánek patří k jedněm z nejvýraznějších českých umělců současnosti. Velká retrospektivní výstava, která je k vidění v Galerii Slováckého muzea pouze do 25. února, nám ukazuje, jak tento tvůrce prostřednictvím malby vyjadřoval své emoce a názory. A také jak lze do obrazů vetkat příběhy. Ty vlastní i ty vyčtené z děl velké literatury.

Děti a studenti se mohou těšit na interaktivní komentovanou prohlídku následovanou vlastní tvorbou, při níž uplatní vypozorované principy expresivní malby.

Termín programu: 15. 1. 2024 – 23. 2. 2024.

Náplň programu:

  • k čemu je galerie,
  • komentovaná prohlídka výstavy přizpůsobená věkové kategorii, průběžná diskuze vítána,
  • vlastní výtvarná činnost technikou pastelu na papíře.

Určeno pro:

  • MŠ,
  • ZŠ (1. i 2. stupeň).

Max. 30 žáků ve skupině.

Provázanost s RVP:

  • umění a kultura,
  • výtvarná výchova,
  • člověk a společnost,
  • dějepis,
  • výchova k občanství.

Délka programu: 60–90 minut.

Cena programu:
Držitelé permanentek Slováckého muzea a mateřské školy:
20 Kč/žák (vstupné zdarma + 20 Kč/žák výukový program).

Ostatní:
55 Kč/žák (35 Kč/žák snížené vstupné + 20 Kč/žák výukový program).

Pedagogický doprovod zdarma.

Domluva na přesné podobě programu možná.

Program lze objednat:
Mgr. Vladimíra Černá
vladimira.cerna@slovackemuzeum.cz
+420 733 493 863