Tomáš Měšťánek: Na vlastní kůži

Hradišťský malíř Tomáš Měšťánek patří k jedněm z nejvýraznějších českých umělců současnosti. Velká retrospektivní výstava, která je k vidění v Galerii Slováckého muzea pouze do 25. února, nám ukazuje, jak tento tvůrce prostřednictvím malby vyjadřoval své emoce a názory. A také jak lze do obrazů vetkat příběhy. Ty vlastní i ty vyčtené z děl velké literatury.

Děti a studenti se mohou těšit na interaktivní komentovanou prohlídku následovanou vlastní tvorbou, při níž uplatní vypozorované principy expresivní malby.

Termín programu: 15. 1. 2024 – 23. 2. 2024.

Náplň programu:

  • funkce a poslání galerie, stručná historie Galerie Slováckého muzea,
  • komentovaná prohlídka výstavy, průběžná diskuze vítána,
  • vlastní výtvarná činnost technikou pastelu na papíře.

Určeno pro:

  • SŠ (včetně uměleckých),
  • ZUŠ, výtvarné obory.

Max. 30 žáků ve skupině.

Provázanost s RVP:

  • umění a kultura,
  • výtvarná výchova,
  • člověk a společnost,
  • dějepis,
  • výchova k občanství.

Délka programu: 60–90 minut.

Cena programu:
Držitelé permanentek Slováckého muzea:
20 Kč/student (vstupné zdarma + 20 Kč/student výukový program).

Ostatní:
55 Kč/student (35 Kč/student snížené vstupné + 20 Kč/student výukový program).

Pedagogický doprovod zdarma.

Domluva na přesné podobě programu možná.

Program lze objednat:
Mgr. Vladimíra Černá
vladimira.cerna@slovackemuzeum.cz
+420 733 493 863