Vernisáže Lenky Falušiové a Pavla Vavryse se uskuteční za osobní účasti obou autorů (14. 3. 2024)

Hned dvě vernisáže si na čtvrtek 21. března v 17 hodin přichystala Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Svá díla na nich osobně představí Lenka Falušiová a Pavel Vavrys. Výstavy SAMA V HORÁCH / Lenka Falušiová a Návraty malíře Pavla Vavryse budou v galerii k vidění do 26. května 2024.

Lenka Falušiová se věnuje především kresbě a grafice, kterou vystudovala v Ateliéru grafiky na pražské AVU. Hlavní inspirací pro její práci je především příroda. Technikami hlubotisku jako čárový lept nebo mezzotinta vytváří výseky z hustých lesů, podrostů a skal. I když jsou tyto náměty naturalisticky zpracované, s odstupem vypadají spíše jako abstraktní struktury než vědecké studie. Působí trochu jako hledání řádu (nějakého opakujícího se vzoru) v chaosu. V roce 2020 získala Falušiová cenu Grafika roku za techniku tisku z hloubky. Výstava představí průřez autorčinou tvorbou včetně prací z poslední doby.

„Lenku Falušiovou jsem zvolil, protože patří mezi úspěšné autory mladé generace, kteří se teď prosazují na české scéně. A prosazuje se zaslouženě, protože její práce má zajímavou formu i obsah. Obsah je vícevrstvý a čeká na objevení, které však vyžaduje práci od každého diváka. Na výstavě se objeví i jedno malířské plátno, tedy obraz. Zatím autorka vytvořila pouze malby dvě, jinak pracuje v kresbě a grafice a malbu zkouší až v poslední době,“ říká kurátor výstavy Lukáš Malina.

„Moje práce je založená na intuici. Nikdy předem nekreslím návrhy, jen chodím po krajině a pozoruji. V ateliéru poté zpracovávám přímo na plátno nebo grafickou matrici vzpomínku a pocit z prožité krajiny. Grafika je pro mě intimní záležitost, vyžaduje větší preciznost už od samotného počátku – chystání matrice, práce s barvou, která má specifickou vůni. Drží mě v neustálém napětí, zda se vše povede, jak má. Samotný tisk je pro mě u grafiky nejdůležitější moment, jelikož můžu zasáhnout přímo do průběhu – měnit obraz na matrici, dotknout se ho a experimentovat. Hrát si s formou a tím měnit i částečně obsah. Nedokážu si představit, že by mé hlubotisky tiskl někdo jiný, matrice mají pro mě až ,posvátný´ charakter. Kdybych grafiku měla srovnat s velkými obrazy, které se pro mě v posledních letech staly hlavním médiem, tak má pro mě grafika osobní hodnotu deníku. Je důležitým doprovodem velkých kreseb, ve kterých zase člověk není limitován a cítí větší svobodu projevu. Ale grafika je jejich součástí,“ popisuje svůj tvůrčí proces Lenka Falušiová.

Pavel Vavrys, český akademický malíř a ilustrátor, absolvent uherskohradišťské uměleckoprůmyslové školy a pražské Akademie výtvarných umění, řadu let žil a působil v Uherském Hradišti. Patří ke generaci výtvarných umělců, kteří se na výtvarné scéně začali objevovat v druhé polovině sedmdesátých let 20. století. Jeho tvorba se vyznačuje příklonem ke klasickým hodnotám malby. Patří do okruhu expresionismu fauvistického původu. Tematicky se zabývá otázkami lidské existence, symbolicky pracuje s bílou barvou a lidskou figurou. Jeho tvorba se obvykle vyznačuje řadou významových rovin a obsahových souvislostí, je charakteristická velkou silou autentické výpovědi a psychologickou hloubkou. Humanistické vyznění jeho děl odráží autorovu víru v pozitivní hodnoty člověka a život.

„Návraty jsou mi srdeční záležitostí též kvůli stovkám obrazům, které jsem v této části Moravy zanechal s vírou, že lidem přinášejí radost,“ uvedl ke svému „návratu“ do Uherského Hradiště Pavel Vavrys.

Bližší informace k výstavě Lenky Falušiové:
MgA. Lukáš Malina, kurátor Galerie Slováckého muzea
mobil: +420 734 282 497
e-mail: lukas.malina@slovackemuzeum.cz

Bližší informace k výstavě Pavla Vavryse:
PhDr. Milada Frolcová, historička umění
mobil: +420 774 124 015
e-mail: milada.frolcova@slovackemuzeum.cz

www.slovackemuzeum.cz, www.facebook.com/slovackemuzeum