Galerii Slováckého muzea provoní slivovice, uskuteční se zde V. slovácký superkošt (14. 11. 2023)

Rovných 149 vzorků těch nejlepších destilátů z modrého ovoce – z trnek, kulovaček, durancií či pavlůvek. Tyto lahodné moky vzešly ze 42 místních koštů a potkají se společně na V. slováckém koštu slivovice v sobotu 25. listopadu od 15 hodin v Galerii Slováckého muzea za doprovodu CM Ohnica a výstavy obrazů malíře Tomáše Měšťánka. Nejlépe hodnocená slivovice se bude pyšnit titulem Šampion Slovácka.

Myšlenka uspořádat superkošt napadla organizátory před více jak deseti lety. Historii těchto superkoštů přibližuje Ivo Frolec, ředitel Slováckého muzea v Uherském Hradišti a viceprezident Společnosti přátel slivovice České republiky: „V roce 2010 při příležitosti slavnostního otevření Muzea lidových pálenic ve Vlčnově vznikla myšlenka uspořádat Slovácký košt slivovice, na němž by bylo možno ochutnat a hodnotit vítězné vzorky místních koštů a vygenerovat tak nejlepší slivovici celé národopisné oblasti Slovácko. Tedy jakýsi ‚superkošt‘. Stalo se tak již v následujícím roce 2011 ve Vlčnově. Pořadatelem akce se stala Společnost přátel slivovice České republiky a Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. Další ročníky se uskutečnily již v Uherském Hradišti v důstojném prostředí barokní budovy Reduty. Kvůli koronavirové situaci a jejím dlouhodobým negativním dopadům se akce několik let nekonala. Jsme proto velmi rádi, že můžeme v letošním roce všechny milovníky a znalce slivovice přivítat na letošním ročníku, který se poprvé uskuteční v krásném historickém prostředí Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Dochází tak k jedinečnému snoubení výtvarného umění s umem destilačním.“

Vzorky destilátů, které budou moci příchozí ochutnat, vzešly především z koštů, které probíhaly v první polovině roku 2023 na celém Slovácku, ale nebyly opomenuty ani košty z roku 2022 a také ty, které se stihly uskutečnit ještě v roce 2020 – od severních hranic regionu Uherskohradišťska, luhačovického Zálesí, přes Uherskobrodsko, Bojkovicko, moravské Kopanice, Horňácko, Strážnicko, severní a jižní Kyjovsko až po Podluží. Jak dodává Jan Káčer, etnograf Slováckého muzea v Uherském Hradišti a nově zvolený prezident Společnosti přátel slivovice České republiky, shromáždit tyto vzorky není vůbec snadné: „Častokrát se stává, že než se nám podařilo oslovit vítěze a získat jeho vzorek slivovice, vítěz koštu už mezitím proteče hrdly dalších konzumentů.“

Vůně těch nejlepších slivovic se bude galerií linout od 15 do 22 hodin, přičemž v 15.30 čeká návštěvníky slavnostní zahájení. V podvečer, v 17.30, mohou všichni očekávat vyhlášení vítězů, kteří obsadili první tři místa. Šampion Slovácka, tedy vítězný vzorek, bude následně uložen v Archivu vítězů v Muzeu lidových pálenic ve Vlčnově. Vstupné na košt ve výši 200 Kč zahrnuje koštovku, katalog, Lihové noviny, samolepku koštu a samolepku Společnosti přátel slivovice České republiky. Žetony k ochutnávce vzorků v ceně 15 Kč budou k prodeji samostatně.

Bližší informace:
Mgr. Jan Káčer, etnograf Slováckého muzea v Uherském Hradišti a prezident Společnosti přátel slivovice České republiky
mobil: +420 723 777 876
e-mail: jan.kacer@slovackemuzeum.cz
www.slovackemuzeum.cz, www.facebook.com/slovackemuzeum