Slovácké muzeum získalo ocenění Zlatý mamut za popularizaci archeologie (16. 5. 2023)

Projekt výstavby Cyrilometodějského centra a revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy byl oceněn odbornou komisí prvním místem v Muzejní kategorii z celkových 17 zapojených. Cena Karla Absolona za popularizaci archeologie, Zlatý mamut, je udělována od roku 2018 ve třech kategoriích.

Cena je společným projektem tří významných institucí archeologie v ČR – Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., Moravského zemského muzea a Ústavu archeologie a muzeologie FF MU. Cílem uzavřeného partnerství, jak uvádějí zakládající instituce, je motivovat archeology ve všech úrovních archeologické vědy a ve všech odborných institucích k rozvoji kreativních a atraktivních popularizačních aktivit, které v očích laické veřejnosti legitimují nezastupitelnost a společenskou přínosnost archeologie v moderním světě. Myšlenka udělování této ceny vznikla při příležitosti oslav 90. narozenin mamuta v Anthroposu, který byl díky úsilí Karla Absolona roku 1928 vytvořen pro Výstavu soudobé kultury, která se konala na nově zbudovaném výstavišti v Brně.

„Do této soutěže jsme se v letošním roce přihlásili poprvé a rovnou byli vybrání mezi tři vítězné projekty v Muzejní kategorii. Konečné umístění na první příčce nás nesmírně potěšilo. Vnímáme to s celým realizačním týmem, který se na této akci podílel a nadále podílí například formou edukačních programů, jako obrovské uznání našeho dlouholetého snažení. O to více nás těší, že pohled odborný se potkává s kladným návštěvnickým hodnocením nových expozic právě v nové přístavbě Památníku Velké Moravy, Cyrilometodějském centru. Velký bodem byla také revitalizace tří archeologických lokalit, díky kterým můžeme naši minulost poznat ještě hlouběji a ocitnout se přímo na místech spojených s Velkomoravskou říší,“ připomněl PhDr. Ivo Frolec, ředitel Slováckého muzea a člen realizačního týmu tohoto projektu.

Cenu Zlatý mamut si z rukou generálního ředitele Moravského zemského muzea Mgr. Jiřího Mitáčka, Ph.D. převzali 15. května 2023 v pavilonu Anthropos v Brně členové realizačního týmu ve složení PhDr. Ivo Frolec, Jitka Zpěváková, Mgr. Dana Menoušková, Mgr. Tomáš Chrástek a Mgr. Jaroslav Bartík, Ph.D.

Bližší informace:
Ing. Petra Bubeníková, public relations
mobil: +420 774 124 027
e-mail: petra.bubenikova@slovackemuzeum.cz
www.slovackemuzeum.cz, www.facebook.com/slovackemuzeum