Slovácké muzeum se zařadilo do úzké nominace na cenu Gloria musaealis za rok 2022 (11. 5. 2023)

Rekordní účast 73 muzeí a galerií se 121 projekty zaznamenal 21. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2022. Do úzké nominace ve třech kategoriích bylo vybráno 14 projektů, z nichž jednu nominaci získalo Slovácké muzeum.

„Do národní soutěže muzeí, kterou společně vyhlásilo Ministerstvo kultury, Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., a Český výbor ICOM, z. s., se opětovně přihlásily i naše příspěvkové organizace s vybranými projekty. Je pro nás tedy velkým potěšením, a především zadostiučiněním, že společné úsilí nás, Zlínského kraje, a kolegů z jednotlivých příspěvkových organizaci bylo ohodnoceno zařazením do tohoto velmi úzkého výběru rovnou dvěma projekty. Jsem spolu s celým týmem, který se na práci vedoucí už i k tomuto dílčímu úspěchu, ve velkém očekávání, komu připadnou stupně vítězů 25. května ve Smetanově síni Obecního domu v Praze,“ vyjádřila se Ing. Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D., radní pro kulturu a školství Zlínského kraje.

Slovácké muzeum se do úzké nominace dostalo během historie tohoto ocenění již několikrát, z toho jednou proměnilo svou nominaci v hlavní cenu za Muzeum lidových pálenic v roce 2010 v kategorii Muzejní počin a dvakrát obsadilo také další medailová místa. „Letošní rok nám přinesl opět radostnou zprávu, že v kategorii Muzejní počin za výstavbu Cyrilometodějského centra a revitalizaci národních kulturních památek Velké Moravy jsme mezi šesti v této kategorii. Předchozí covidové období a s ním spojené restrikce byly pro práci kulturních organizací velmi limitující. Přesto jsme se snažili hledat neustále nové možnosti, jak návštěvníkům zprostředkovávat zážitky i během těchto nepříliš vlídných časů, a pracovali jsme zejména na realizaci tohoto velkého projektu,“ zmínil PhDr. Ivo Frolec, ředitel Slováckého muzea.

Jmenovaný počin Slováckého muzea byl zařazen také do soutěže Zlatý mamut, jejímiž garanty jsou Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Ústav archeologie a muzeologie FF MU a Moravské zemské muzeum. Projekt Cyrilometodějského centra ve Starém Městě získal ocenění také na konferenci Cestovní ruch ve Zlínském kraji 2023. Centrála cestovního ruchu Východní Moravy vyzdvihla sedmnáct nejvýznamnějších počinů v turistickém ruchu vzniklých či dokončených v posledních třech letech.

Novou přístavbu Památníku Velké Moravy – Cyrilometodějské centrum s dvěma novými expozicemi mohou návštěvníci obdivovat už více než 8 měsíců. Stejně tak tři revitalizované velkomoravské lokality – Výšinu sv. Metoděje v Uherském Hradišti, lokalitu Špitálky ve Starém Městě a Na Díle v obci Modrá. Ty svou historií a odkazem do současnosti spoluvytváří příběhy naše i našich následovníků.

Bližší informace:
Ing. Petra Bubeníková, public relations
mobil: +420 774 124 027
e-mail: petra.bubenikova@slovackemuzeum.cz
www.slovackemuzeum.cz, www.facebook.com/slovackemuzeum