Ten vánoční čas aneb Vánoce v lidové tradici

Náplň programu: prostřednictvím výukového programu dětem přiblížíme tradice spojené s obdobím Vánoc na Slovácku. Vyrobí a sestaví si papírový betlém, vytvoří ozdoby na vánoční stromeček, součástí programu bude také zdobení perníčků, zazpíváme si koledy. Pro zopakování probírané tematiky poslouží dětem pracovní listy.

Termín programu: listopad–prosinec.